Urbanisering

Industrialiseringen under 1800-talets slut och 1900-talets början gav upphov till urbanisering då arbetarklassen flyttade till städer. Också 1920-talet var en tid av kraftig uppväxt i stora städer som Helsingfors.

Under 1920-talet var Helsingfors Finlands enda storstad med ca 152 000 invånare. Under denna tid utvecklades Berghäll och samtidigt uppstod stadsdelar som Kottby, Vallgård och Tölö.

I stadsdelen Tölö i Helsingfors byggdes år 1923 ett stiligt höghus av rött tegel. Byggnaden uppfördes på Dunckersgatan och står där än idag. Följande klipp är en dokumentär om det givande och roliga husbygget under 1920-talet. [stum]

Helsingfors genomkorsades av Henriksgatan, som 1942 döptes till Mannerheimsgatan. Henriksgatan var stadstrafikens huvudfartled under 1930-talet. Stadsmiljöerna har förändrats ett flertal gånger innan 2010-talet. Vilka centrala förändringar ser du i klippet? Vilka byggnader eller andra landsmärken känner du igen?

En ny stadsdel uppstår i Helsingfors 1938, och gamla trähus avlägsnas så höghus får plats. Vilken stadsdel är det frågan om i klippet? Känner du igen hus eller miljöer?

Det livliga 1920-talet förde med sig ett modernt tempo, urbana känslor, jazz-musik och flapper-mode till Helsingfors, vilket skapade beundran hos Fackelbärarna (Tulenkantajat). Fackelbärarna var en grupp av unga författare som främjade tanken om europeisk inflytande på inhemsk konst. Till gruppen tillhörde författare som Uuno Kailas, Olavi Paavolainen och Katri Vala.

Urbanisering gav även upphov till olika typer av fenomen eller biföreteelser. Under förbudslagen (1919-32) såldes fickpluntor eller "sparvar" över hela Finland. I detta filmklipp utövas handel i Björneborg. [stum]